организация на склад

5 причини защо организацията на склада е важна

Всеки бизнес сегмент има нужда от организация. Нейната ефективност влияе пряко върху ефективността на този сегмент. Ето защо никой никога не бива да подценява сериозността на избора на стелажи за средни и тежки товари или на типа стелажи изобщо, защото те са част от перфектната складова организация. А защо е важна организацията на склада, ще поговорим в редовете по-долу.

Складовата организация е част от веригата за доставки

Веригата на доставки е съвкупност от дейности, които обуславят целия процес по доставянето на стоката в готов за продажба вид. В този процес са включени както производството и преработката на ресурси, така и перфектната поддръжка на складовата организация. Според теорията за веригата на доставки неефективното изпълнение на който и да е елемент (процес) от нея може да доведе или до цветущ просперитет, или до фалит на фирмата. Следователно, рентабилната организация в склада е фактор за успех на целия бизнес,.

Едновременно с това, от перфектната организация на склада зависи и ефективността на други сегменти от бизнес дейността

С други думи, ако складовата организация разполага с дефекти и пропуски, такива биха могли да настъпят и в следващите, а понякога и в предшестващите я процеси. Например, могат да се объркат доставките до партньорите, както и ненавременно да се снабдят веригите магазини, за да задоволят актуалните потребителски нужди на крайния клиент. При всички случаи, лошата организация в склада е спънка, която влияе на повечето процеси във веригата на доставки за един бизнес.

Складовата организация на добро ниво може да ви спести ресурси

И тук съвсем не става дума само за елиминиране на риска от излишни разходи или увеличаване на евентуалните бъдещи приходи. Ресурсите по този критерий се разглеждат и като човешки. При една добре уредена организация на склада се изискват Х брой служители. Но в случай че тя бъде компрометирана, създалият се хаос ще установи нужда от много по-голям брой от тези Х служители, за да се справят с осъществяването на отделните складови процеси.

Перфектната складова организация отваря нови хоризонти

В един оптимистичен сценарий за бъдещето при добра организация на склада, управителните органи могат да установят, че в него има място за допълнително количество ресурси, следователно и възможност за допълнително количество реализирана продукция. Нещо повече, освобождаването на повече място и доброто протичане на процесите в производството и в самия склад могат да мотивират ръководните органи да предприемат и стъпка към разширяване на продуктовото портфолио, а с това да увеличат и репутацията, и приходите си на годишна база.

И не на последно място, добрата складова организация е предпоставка за доволен персонал

Никой не обича да работи в хаос. Едва ли има складов служител, който предпочита да действа в условия на дезорганизация. А когато работниците не са доволни, следва допълнително забавяне на работния процес, намаляване на общата работоспособност, неудовлетворени крайни клиенти и не на последно място, неизгодни крайни финансови резултати за вас и вашия бизнес.

Често, перфектната складова организация може да зависи не само от високо ефективни системи и предварително плануване, но и от на пръв поглед дребни незначителни елементи, каквито са стелажите. Стелажите и системите за складова организация всъщност означават много повече за общата организация на процеса в помещението за съхранение. Ако смятате, че нещо не е наред в организацията на вашия склад, разгледайте всички съвременни решения за нейното подобряване.

Вижте също

Вторични суровини цена

Вторични суровини цена – възможно ли е да крие допълнителни такси

Решили сте да предадете за вторични суровини старите си електроуреди. Складирали сте изразходвани батерии и …