bezopasnost pri rabota

Мотокари и работници – как да осигурите безопасност в склада?

Складовете, дистрибуторските центрове и производствените бази са все места, в които складово-подемните машини и работници си взаимодействат непрекъснато. Това несъмнено увеличава възможността от възникване на неприятни инциденти. Още по-голяма е тя, в места като градински центове, големи магазини за мебели, строителни материали и т.н., където мотокарите се налага да се движат и след клиенти, които често са разсеяни да гледат рафтовете и стоките. На такива места безопасността от огромно значение, тъй като при евентуален инцидент операторът на машината носи пълната отговорност, а и това би могло да се отрази негативно на бизнеса.

За да избегнете подобни неприятни ситуации и за да осигурите безопасност както на операторите на мотокарите, така и на работниците или клиентите си, то е необходимо да спазвате някои важни правила. В тази статия ще обърнем внимание именно на тях. Вижте кои са те:

Не подценявайте предупредителните знаци

Предупредителните знаци невинаги са най-доброто решение. Преминаващите работници или клиенти невинаги ги забелязват и четат. Но това не означава, че те трябва да бъдат изцяло пропуснати. Дори да има малък шанс предупредителният знак да предотврати инциденти – той трябва да бъде сложен. Поставете знака на подходящо място. Постарайте се знаците да бъдат видим, достатъчно ясни и лесно четими. Ярките цветове също може да са начин да привлечете вниманието на преминаващите.

Звуците и светлините са от решаващо значение

На всяко място, където има струпване на машини и хора изисквайте операторите на мотокари да включват звукови сигнали и светлини. Всеки проблем със сигнал трябва да бъде разрешен незабавно. Сигналите трябва да са силни, ярки и да не се използват ненужно.  В допълнение, за да осигурите още по-голямата им ефективност, всеки на работното място трябва да е инструктиран какво означават те, да ги уважава и спазва.

По възможност разделете общия трафик

Ако е възможно, създайте две ленти или две отделни зони за движение. Едната от тях да е предназначена за използване единствено и само за машините, а  друга за хора. Разходките трябва да се извършват само на определени места. Ако пешеходците трябва да навлязат в непешеходна зона, те трябва да имат основание и да бъдат насърчавани да поемат отговорност за собствената си безопасност.

Включете безопасността на пешеходците в програмите за обучение

По време на практически сесии за обучение, научете операторите на мотокари да се ориентират в опасните взаимодействия на пешеходците. Уверете се, че те знаят какво да правят в случай на неочаквана ситуация, като дете, което се хвърля в линията на движение на камиона или разсеян пешеходец, влизащ в сляпото място на оператора. Провеждайте тренировки и преподавайте аварийни протоколи, включително протоколи за докладване след инциденти и аварии.

Обучете операторите да упражняват осъзнатост на ситуацията

Операторите трябва да знаят например колко хора принадлежат към техните зрителни линии в даден момент. Ако в екипа участват петима души и се виждат само четирима, операторите трябва инстинктивно да отчетат петия пешеходец, преди да направят  маневра, която може да изложи петия пешеходец на опасност. Безопасността и осведомеността за ситуацията трябва да бъдат приоритетни пред производителността, ефективността или скоростта.

Това няколко много важни правила, които трябва да вземете предвид, за да осигурите безопасност и спокойствие както на операторите на машини, така и на преминаващите работници.

Уверете се, че сте избрали подходящи стелажи

Инциденти не са изключени и когато отделните стоки се поставят или взимат от стелажите. Особено в случаи, когато те не са съобразени с вида и тежестта на товарите, които се съхраняват в склада. Затова добра идея е да вземете това предвид и да изберете подходящи леки, тежки или средно-тежки стелажи според вашите нужди. Всички видове вижте тук

Вижте също

Вторични суровини цена

Вторични суровини цена – възможно ли е да крие допълнителни такси

Решили сте да предадете за вторични суровини старите си електроуреди. Складирали сте изразходвани батерии и …