Рециклиране на автоакумулатори

В последните години все повече и повече се говори за чиста и възобновяема енергия, за използване на рециклируеми материали и продукти с цел запазване на природата и околната среда. Тази тенденция не подмина и автомобилния сектор, където още от началото на века някои производители извадиха на пазара хибридните автомобили, а по-късно и изцяло задвижваните от електричество модели.

Една от неизменните части на съвременния автомобил, която намира основно приложение и в хибридните и електромобилите е акумулаторната батерия. Акумулаторите са претърпели огромно развитие през годините, но задължителна част от разработката и усъвършенстването им е възможността за рециклиране. А какво всъщност представлява рециклирането на батериите?

Автомобилни акумулатори – рециклиране

Все още най-разпространеният вид акумулатор е оловно-киселинния автомобилен акумулатор. Както името му подсказва, той е изграден от олово и оловни съединения, събрани в пластмасова (полипропиленова) кутия, залети с електролит (който по същество е воден разтвор на сярна киселина). Именно затова при преместване на този тип батерии трябва да се внимава да не се предизвика изтичане на киселина като акумулаторът трябва да бъде постоянно в изправена позиция.

Една от положителните страни на оловно-киселинните автомобилни акумулатори е, че те могат да бъдат рециклирани напълно.Над 95% от всеки оловно-киселинен акумулатор реално може да се рециклира. Това ги поставя на топ място в класациите за най-рециклируем продукт. Друга добра новина е, че циклите на рециклиране на оловно-киселинните акумулатори са неограничени. С други думи, един акумулатор може да бъде рециклиран безброй много пъти без да се губи от неговите качества и реална полза.

Какво представлява рециклирането на оловно-киселинните автомобилни батерии

Когато занесем своя стар акумулатор в център за рециклиране или специализиран пункт за изкупуване на батерии, той бива раздробен на малки части, за да може оловото да се раздели от пластмасата и киселината. Впоследствие оловото и оловните съединения се претопяват и служат за създаване на нови акумулаторни решетки. Пластмасата също подлежи на пълно рециклиране и се използва за производството на нови кутии за акумулатори. Самата киселина също се използва, като или се неутрализира до превръшането във вода, или се обработва до превръщането й в натриев сулфат.

Вижте също

преди пътуване

Важни съвети преди да потеглите на почивка с автомобила

Планирате почивка и искате да вземете автомобила си със себе си? Ако е така, има …